Skip to main content

Gewichtige uitdagingen

Welkom bij de online escaperoom Gewichtige uitdagingen. Deze escaperoom is ontwikkeld binnen het project “Overgewicht en Leefstijl in zorgopleidingen”, een project wat uitgevoerd wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Dit spel heeft als doel om bewustzijn te creëren over overgewicht en leefstijl. Hierbij gaat het dus niet primair om kennisoverdracht, maar is bedoeld om op speelse wijze kennis te maken met de vele oorzaken die bij kunnen dragen aan het ontstaan van overgewicht.

Na elk spel volgt kort en bondig uitleg over het aan overgewicht gerelateerde onderwerp dat aan bod kwam.

Na het doorlopen van het spel volgt een pagina waarop alle belangrijke informatie met betrekking tot overgewicht en leefstijl is samengevat. Dit is te downloaden als PDF om als naslagwerk of startpunt voor bijvoorbeeld een les of scholing te gebruiken.

Mocht je verder geïnteresseerd zijn in het onderwerp, dan staan hier staan ook links naar aanvullende bronnen.

We wensen je veel speelplezier bij de Gewichtige uitdagingen!

Ongeldige invoer
Dit is geen geldig e-mailadres
De e-mailadressen zijn niet identiek
Dit is geen geldige code